Hurra! Jag hade fel!

Det är med stor glädje jag tar del av nyheten att den 15-årige pojken från Afghanistan ska få sin asylansökan prövad i Sverige! I de flesta fall beviljas afghanska minderåriga uppehållstillstånd på grunden "särskilt ömmande skäl", vilket jag hoppas blir utgången även för den här killen.

Men problemet med nyheten är att Migrationsverket fattat beslutet i ett enskilt ärende. Det innebär att vi inte kommer att få veta vad det var som formellt sett ledde fram till det. Enligt de artiklar jag läst hänvisar Migrationsverket till nya uppgifter om killens hälsa. Det kan väl så vara och naturligtvis ska de inte gå in närmare på det i media, men utan att ha tillgång till skälen kommer vi inte att kunna analysera vilka principiella argument som biter på Dublinenheten. Även om det verkligen var killens hälsa som ledde till det nya beslutet väcker det frågor om i vilken aspekt det övertygade Migrationsverket. Och hur modiga måste läkarna vara när de skriver sina intyg? Vad kan gode män göra för att lägga fram killens sak på ett övertygande sätt?

Eller är det så krasst att man måste nu ut i media och få ihop tillräckligt många namnunderskrifter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar