PUT eller putt?

Det är klart att jag inte kan låta bli att kommentera Migrationsdomstolens beslut i frågan om den tvååriga flickan.
Först vill jag sticka hål på det missförstånd som florerar kring vad beslutet innebär. Flickan har INTE genom domen beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Migrationsverket har heller inte fått i uppgift att fatta beslut om att bevilja henne ett PUT.
Migrationsdomstolen säger istället att det var helt fel att pröva hennes öde mot Frankrike eftersom det visat sig att mamman finns i Algeriet. Det är alltså mot detta land frågan om utvisning ska prövas. Men innan det sker måste socialtjänsten i kommunen göra sitt jobb och faktiskt utreda om kvinnan är flickans mamma och om hon i så fall har möjlighet att ta hand om barnet, men också se över möjligheterna för en återförening. Det är gissningsvis mycket arbete som ligger framför dem.
När detta är gjort blir det Migrationsverkets tur igen. Myndigheten ska utgå från socialtjänstens material i sina funderingar på om det finns stöd i utlänningslagen för att skicka henne till Algeriet och om det i så fall vore hennes bästa.

Det är alltså i dagsläget en öppen fråga om flickan kommer att växa upp i Sverige eller i Algeriet, hos fosterfamiljen eller sin mamma. Ibland kan myndigheter agera förvånansvärt snabbt, men min gissning är att det här kommer att ta ett tag. Frågan är om det vid det laget finns ett "lyckligt" slut eller bara ett som möjligen är minst ont.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar