Uppföljning

Idag kan man läsa i SvD att rektorn på skolan i Luleå drabbats av Plötslig Insikt. Hon har helt enkelt kommit på att väggmålningen föreställande sexuella trakasserier är olämplig och bör plockas bort.  Det är väl bara att gratulera henne, men med tanke på hur skolan hanterat frågan så här långt är det samtidigt svårt att inte undra vad hon egentligen menar med att "skolan behöver arbetsro nu för att kunna hantera detta på ett bra sätt".

Här kommer i varje fall några tips:
  • Flytta ut Astrid ur skottlinjen. Acceptera inte ett ord till som antyder att problemet med väggmålningen snarare skulle ha med henne att göra.
  • Låt aldrig ett barn känna sig ensam mot hela skolan. Aldrig!
  • Bete er som vuxna! Ta ansvaret för att det blev fel och undvik att något liknande händer igen.
  • Skyll inte på dem som gjorde "konstverket". Det var alltså fjolårets nior som gjorde den? - Än sen? Det hade alltså lika gärna kunnat vara en bild av en kille som sitter på toa och runkar eller texten "PISS off" i kalligrafi. Hade skolan varit lika villig att acceptera det bara för att det gjordes under skoltid?
  • Prata med barnen och tala om att bilden plockas bort tack vare att skärpta elever som Astrid fått skolan att inse hur omdömeslöst det var att sätta upp den. Var tydliga med att bilden faktiskt är olämplig och att det beror på att det aldrig är okej att kränka någon vare sig i ord, bild eller handling.
  • Utbilda er. Allvarligt, om en sån bild "slinker igenom" utan att någon vuxen för ett ögonblick ifrågasätter motivet så behöver personalen bli oändligt mycket bättre på att se könsdiskriminerande strukturer.
  • Diskutera med barnen. Prata om demokrati, mänskliga rättigheter, barnens rättigheter, kränkningar, sexuella kränkningar, trakasserier, psykisk misshandel och etiska värderingar om hur man ska vara mot varandra.
  • Fortsätt utbilda er och sluta aldrig prata med varandra och barnen.
  • Bjud in seriösa gästföreläsare som kan berätta mer om strukturerna, kränkningar och deras inverkan på både män och kvinnor och hela samhället.
  • Acceptera aldrig någonsin att elever eller personal kränker någon annan. Det finns inget som heter att "pojkar är såna". Och starka flickor ska inte utsättas för brutala försök att tystas utan bemötas med den respekt de förtjänar genom att mötas i saklig diskussion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar