Recensionsrehabilitering

På den här sidan samlar jag länkarna till de recensioner jag skrivit om andras böcker.
Med begreppet recensionsrehabilitering menar jag att jag vill träna mig i att läsa böcker mer som jag gjorde förr, innan textbearbetning blev 150 % av min arbetstid. Det är därför viktigt för mig att försöka ge ett så personligt omdöme om boken som möjligt, fritt från mina professionella tankar.

Samtidigt ser jag läsningen av svensk fantastik som en oundviklig del av mitt arbete (lyxigt, va!) och därför är en viktigt del av recensionerna hur jag skulle ha resonerat kring texten om det varit ett manus som skickats in till förlaget. Det innebär att jag kommer att lyfta fram saker som gör att jag som förläggare eventuellt skulle vara intresserad av att ge ut boken och sådant jag skulle ha velat att författaren arbetade mer med innan någon utgivning blev aktuell.

Poängen med detta är dels att belysa att förlag lägger fokus på olika saker och dels att servera aspirerande författare ett enkelt sätt att få en bild av vad som smeker Andra Världar med- respektive mothårs i de manus man står i begrepp att skicka in.

Länkarna till recensionerna
Drakhjärta & Hamnskiftare av Jerker Hultén
Alvhilda Uppvaknandet av Pernilla Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar